Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu poznania twoich preferencji na podstawie zachowań na tej stronie. Szczegóły i możliwości zmiany ustawień: Polityka prywatności.

Ukryj komunikat
Kategorie Rodzaje ofert

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah (lub też Ras al-Chajma) to jeden z emiratów wchodzących w skład Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Położony 90km na północny-wschód od Dubaju, zajmuje obszar 656 mil kwadratowych (1700 km2). Znajduje się w północnej części Półwyspu Arabskiego i w swojej północnej części graniczy z Omanem. W emiracie znajduje się międzynarodowy port lotniczy, ale najlepsza komunikacja z Polski to lot do Dubaju i ok. godzinna przejażdżka autostradą. Pomimo sąsiedztwa z ociekającym luksusem i przepychem Dubaju, to właśnie Ras Al Khaimah jest uznawana za najpiękniejszy emirat.

Na zachodzie ciągnie się ponad 60-kilometrowe piaszczyste wybrzeże oblane wodami Zatoki Perskiej. Na wschodzie z kolei rozciąga się pasmo górskie Ru’us Al Jibal z najwyższym szczytem w całych Zjednoczonych Emiratach Arabkisch – Jebel Jais. Emirat znany jest również ze swoich ogrodów palmowych i pustyni z czerwonymi piaskami.
 
Sto­li­cą emi­ra­tu jest mia­sto Ras Al-Kha­imah po­dzie­lo­ne na dwie czę­ści: Stare Mia­sto (RAK City) z bu­dyn­ka­mi rzą­do­wy­mi, osie­dla­mi miesz­ka­nio­wy­mi i ryn­ka­mi, oraz Al Na­hke­el, czyli han­dlo­wą i ad­mi­ni­stra­cyj­ną część mia­sta.
 
Po­la­cy do wjaz­du na teren Emi­ra­tów nie po­trze­bu­ją wizy. Pasz­port przed wjaz­dem musi być ważny min. 6 mie­się­cy. Nie ma żad­nych obo­wiąz­ko­wych szcze­pień.
 
Jest to bar­dzo bez­piecz­ny kraj, a tu­ry­ści trak­to­wa­ni są tu z nie­zwy­kłym sza­cun­kiem.
 
Naj­lep­szy czas na przy­jazd to okres od li­sto­pa­da do kwiet­nia – wtedy tem­pe­ra­tu­ry utrzy­mu­ją się na po­zio­mie 28 stop­ni i prak­tycz­nie nie ma opa­dów. Tem­pe­ra­tu­ra wody w Za­to­ce Per­skiej w tym okre­sie nie spada po­ni­żej 20 stop­ni.

Nie można tu na­rze­kać na brak atrak­cji: wy­ciecz­ki na czer­wo­ną pu­sty­nię (naj­le­piej z sa­me­go rana, by móc po­dzi­wiać tam wschód słoń­ca), zwie­dza­nie for­tów i sta­re­go mia­sta czy bez­tro­ski wy­po­czy­nek na plaży Ba­ny­an Tree i moż­li­wość obej­rze­nia rzad­ko spo­ty­ka­nych ga­tun­ków zwie­rząt, a wie­czo­rem za­ba­wa w jed­nym z wielu klu­bów czy re­stau­ra­cji. Warto też zobaczyć takie lokalne atrakcje jak np. wyścigi wielbłądów.

 

Mi­ło­śni­cy ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku rów­nież mają spory wybór: mogą tu upra­wiać ko­lar­stwo gór­skie, golfa, te­ni­sa, łucz­nic­two, pływanie z delfinami Mussandam Bay i różne spor­ty wodne.

 

Do­daj­my do tego licz­ne ośrod­ki spa, pysz­ną kuch­nię i pięk­ną, sło­necz­ną po­go­dę przez więk­szą część roku, a otrzy­ma­my ide­al­ne miej­sce na re­lak­su­ją­cy urlop i uciecz­kę od co­dzien­nych obo­wiąz­ków.

Dla miłośników zakupów dostępne są liczne centra handlowe (Al Hamra Mall, Safeer Mall...), gdzie znajdują się butiki najbardziej znanych marek świata.

 

Hotel Waldorf Astoria Ras Al Khaimah

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah

Wystrój zainspirowany został pałacami Półwyspu Arabskiego, otoczony zielonym polem golfowym z jednej strony, a niebieskimi wodami Morza Arabskiego z drugiej. Hotel posiada prywatną plażę, bogate zaplecze gastronomiczne, szereg atrakcji dla gości i jest istnym uosobieniem luksusowego wypoczynku w Emiratach.

Czytaj więcej      Zapytaj o cenę Dodaj do ulubionych
Hotel The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach

The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach

Ten 5* hotel The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach położony jest na prywatnej piaszczystej plaży w miejscowości Al Jazirah Al Hamra i oferuje 32 prywatne wille z basenem i widokiem na morze.

Czytaj więcej      Zapytaj o cenę Dodaj do ulubionych
Hotel Ritz Carlton Al Wadi Desert

Ritz Carlton Al Wadi Desert

Położony na północ od Dubaju, Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert zaprasza gości do obcowania z przyrodą i kulturą wśród piękna chronionego rezerwatu o powierzchni 1235 akrów. Hotel może zorganizować pustynną wędrówkę na wielbłądzie lub konno, prywatną lekcję łucznictwa lub wieczorne obserwowanie gwiazd. A luksusowe wille inspirowane architekturą Beduinów oferują prywatne odkryte baseny i zapierające dech w piersiach widoki na pustynię. Hotel znajduje się ok. godzinę jazdy od lotniska w Dubaju.

Czytaj więcej      Zapytaj o cenę Dodaj do ulubionych
1

Dane adresowe

Odwiedź nas w biurze

DELUXE TRAVEL CLUB SP. Z O.O.
ALEJA SOLIDARNOŚCI 117 LOK. 406 ( VII piętro )
00-140 WARSZAWA

+48 22 22 435 77 
+48 533 800 989
+48 533 900 940
+48 533 800 840

dtc@deluxetravelclub.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

Copyright 2015 by deluxetravelclub - wszelkie prawa zastrzeżone

Polecamy największy serwis o Dubaju w Polsce

Realizacja: Meetmedia